Ochrana súkromia

Web stránky Herbalife Europe Limited – dôležité informácie

Vzhľadom k medzinárodnej povahe podnikania Herbalife, Herbalife často krát spracováva a uchováva osobné údaje mimo EÚ. V tomto prípade sme povinní vás vopred požiadať o súhlas. Ak si neprajete, aby vaše údaje boli takto uchovávané a súhlas neposkytnete, nebudeme bohužiaľ schopní spracovať akúkoľvek vašu žiadosť podanú prostredníctvom tejto web stránky. Ak súhlasíte, môžete poskytnúť súhlas LEN na spracovanie vašich žiadostí, alebo k ďalšiemu využitiu Herbalife pre ďalšie kontakty (viď ´Ochrana súkromia´ nižšie v texte).

Ochrana súkromia

Herbalife rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jeho web stránky. Všetky informácie zhromaždené o vašej osobe budú využité v prvom rade pre poskytnutie služby, ktorú požadujete a v druhom rade pre potreby spoločnosti za účelom zlepšenia jej služieb pre užívateľov. V tomto prípade sú informácie vždy využité náležitým spôsobom. Zhromaždené informácie nebudú poskytnuté žiadnej inej osobe mimo Herbalife, jej sesterským alebo pridruženým spoločnostiam, ani dílerom, zástupcom a držiteľom licencií žiadnej z týchto spoločností, ani žiadnej inej spoločnosti, s ktorou Herbalife priamo alebo nepriamo spolupracuje za účelom poskytovania služieb distribútorom. S vašimi osobnými údajmi sa pracuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Tieto môžu byť uchovávané a spracovávané v i mimo Európskej únie kdekoľvek na svete. Tieto informácie budú použité iba za účelom marketingu produktov a služieb Herbalife a produktov a služieb súvisiacich. Ako jednotlivec máte právo sa informovať, aké údaje o vás uchovávame a v prípade potreby ich upraviť, či aktualizovať. Tiež máte právo požiadať nás, aby sme vaše informácie ďalej nevyužívali. Vždy sa budeme snažiť, aby sme vašim požiadavkám vyhoveli. Akokoľvek, v určitých prípadoch, ak je to z právneho hľadiska nevyhnutné, nám môže byť v našom úsilí zamedzené

Najčastejšie otázky (FAQ)

 1. Aké výhody mi plynú z toho, že Herbalife zhromažďuje informácie o mojej osobe?
 2. Aké informácie môže Herbalife prostredníctvom web stránky zhromažďovať?
 3. Akým spôsobom bude Herbalife tieto informácie zhromažďovať a uschovávať?
 4. Ako dlho bude Herbalife tieto informácie uschovávať?
 5. Kde budú vaše osobné údaje uschovávané?
 6. Prečo Herbalife tieto informácie zhromažďuje?
 7. Na koho sa táto ochrana súkromia vzťahuje?
 8. Herbalife a ochrana súkromia detí.
 9. Čo sú to cookies?
 10. Čo je to profil zákazníka?
 11. Ako môžem opraviť moje osobné údaje?
 12. Aké mám možnosti, ak sa chcem zaregistrovať?
 13. Čo sa stane, ak sa nebudem chcieť zaregistrovať?

Aké výhody mi plynú z toho, že Herbalife zhromažďuje informácie o mojej osobe

Zhromažďovanie týchto informácií pomôže Herbalife dosiahnuť nasledujúce:

Uľahčiť vám používanie stránok tak, že napríklad nemusíte požadovanú informáciu zadávať viac než raz.

 1. Poskytnúť vám informáciu rýchlejšie.
 2. Vytvoriť obsah tak, aby viac zodpovedal vašim záujmom.
 3. Pomôcť vám rýchlejšie nájsť službu alebo informáciu dostupnú v Herbalife.
 4. Využiť tieto informácie k vylepšeniu stránok.
 5. Zhodnotiť všeobecné trendy v rámci web stránky a jej použitie. Upozorniť vás na nové produkty, špeciálne ponuky, aktualizácie informácií a ďalšie nové služby, ktoré Herbalife považuje za zaujímavé pre vás. Tam, kde dostaneme váš súhlas, môžeme autorizovať ďalšie spoločnosti, aby vás kontaktovali priamo.

Aké informácie môže Herbalife prostredníctvom web stránky zhromažďovať?

Herbalife sa snaží o to, aby ste svoje osobné údaje mohli kontrolovať v rámci možností čo najviac. Všeobecne povedané, web stránky Herbalife môžete navštíviť kedykoľvek bez toho, aby ste nám museli oznamovať kto ste, či uvádzať akékoľvek vaše osobné údaje. Vyskytnú sa však i situácie, kedy sme nútení vás o určité informácie požiadať; jedná sa napríklad o meno alebo adresu. Je však naším záujmom najprv vás oboznámiť s tým, že budete požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov.

Dokonca i pred registráciou zhromažďujeme anonymné informácie o tom, ako ste využili web stránky. Je to bežný, štandardný postup akejkoľvek web stránky na Internete. Na základe týchto informácií nie je možné identifikovať vašu osobu, ale tieto informácie môžu byť užitočné pre marketingové účely alebo zlepšenie ponúkaných služieb.

 

Ak si zvolíte, že chcete Herbalife prostredníctvom Internetu poskytnúť svoje osobné údaje – napríklad údaje potrebné ku korešpondencii s vami alebo k poskytnutiu predplatného, atď. – je naším záujmom vás informovať o tom, ako budú tieto vaše údaje použité. Ak vyjadríte prianie, aby sme tieto vaše údaje nevyužívali k ďalšiemu kontaktu s vami, budeme vaše prianie rešpektovať.

Akým spôsobom bude Herbalife tieto informácie zhromažďovať a uchovávať? Web stránka môže zhromažďovať údaje o vašej osobe mnohými spôsobmi; buď priamo, tak, že ste o ne požiadaní (ako na registračnom formulári) alebo automaticky nahrávaním informácií o priebehu vašej návštevy web stránky. Napríklad môžu byť zhromažďované údaje týkajúce sa vašej cesty po web stránke, zvolených odkazov, atď. Informácie sú uchovávané v bezpečnom prostredí chránenom kombináciou fyzických a technických opatrení. K týmto informáciám nie je verejný prístup.

Ako dlho bude Herbalife tieto informácie uchovávať?

Herbalife bude tieto informácie uchovávať v bezpečnom a chránenom prostredí tak dlho, ako dlho bude tieto informácie považovať za prínosné vzhľadom k zlepšovaniu služieb a samozrejme vzhľadom k vašim požiadavkám. Okrem toho, z legislatívnych dôvodov sme oprávnení tieto informácie uchovávať iba určitú dobu. Ak sa chcete dozvedieť, ako zmeniť alebo aktualizovať vaše osobné údaje, prečítajte si text pod príslušnou otázkou v nasledujúcom texte.

Kde budú vaše osobné údaje uchovávané?

Herbalife prevádzkuje svoju činnosť v mnohých krajinách po celom svete. Aby sme vám, našim zákazníkom, mohli ponúkať konzistentné služby bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, riadime naše Internetové stránky z jednej centrálnej stránky. Tá je v súčasnosti v Spojených štátoch amerických. V súčasnosti neexistuje jediný súbor zákonov o ochrane osobné ch údajov, ktorý by bol zhodný pre Európu a Spojené štáty americké. Európske zákony vyžadujú jednoznačný súhlas každého jednotlivca predtým, než sú jeho dáta prenesené a uchované v Spojených štátoch.

Prečo Herbalife tieto informácie zhromažďuje?

Tieto informácie potrebujeme k tomu, aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby; chceme, aby bolo jednoduché prispôsobiť produkty a služby na mieru špecifickým potrebám každého jednotlivca.

Prečo Herbalife tieto informácie zhromažďuje?

Tieto informácie potrebujeme k tomu, aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby; chceme, aby bolo jednoduché prispôsobiť produkty a služby na mieru špecifickým potrebám každého jednotlivca.

Na koho sa táto ochrana súkromia vzťahuje?

Táto politika sa vzťahuje na web stránky vytvorené pre používanie individuálnymi zákazníkmi a obchodnými návštevníkmi stránky.

Herbalife a ochrana súkromia detí

Chrániť súkromie detí je veľmi dôležité. Z tohto dôvodu nikdy nezhromažďujeme prostredníctvom našej web stránky informácie o tých osobách, o ktorých vieme, že sú mladšie než 13 rokov.

Politika cookies Čo je to cookie?

Cookie je malá textová informácia, ktorú web stránka prevádza do cookie súboru v prehliadači na hard disku vo vašom počítači, takže web stránka si pamätá, kto ste. Cookies pomáhajú web stránke usporiadať jej obsah tak, aby sa rýchlejšie prispôsobil vašim záujmom. Cookies využíva väčšina významnejších web stránok. Cookies samotné nedokážu identifikovať totožnosť vašej osoby.

Cookie typicky obsahuje názov domény, z ktorej pochádza; životnosť cookie a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

Na tejto web stránke sú využívané dva typy cookie

Súbory cookie relácií sú dočasné textové súbory, ktoré zostávajú v cookie súbore vášho prehliadača pokým neopustíte prehliadanú web stránku.

Trvalé súbory cookie sú súbory, ktoré zostávajú vo vašom počítači omnoho dlhšiu dobu, pokým nevyprší ich platnosť (tato doba závisí na životnosti špecifickej cookie) alebo dovtedy, kým ju neodstránite.

Ako sú cookie využívané na tejto web stránke a aké informácie zhromažďujú?

Súbory cookie relácií:

 • vám umožnia prenášať informácie naprieč našej web stránky bez toho, aby ste museli vstupnú informáciu zadávať znova.
 • v rámci registrácie vám umožnia prístup k uloženým informáciám.

Trvalé súbory cookie:

 • nám pomáhajú rozpoznať vás ako jedinečného návštevníka (s pomocou čísla, ktoré však nedokáže identifikovať priamo vašu osobu), keď sa vrátite na našu web stránku.
 • nám umožňujú pripraviť obsah alebo inzerciu na mieru podľa vašich záujmov alebo tak, aby sme sa vyhli častému opakovaniu rovnakých reklám.
 • nám pomáhajú zostaviť anonymné, súhrnné štatistiky, ktoré nám umožnia pochopiť, akí užívatelia používajú našu web stránku a tým nám pomáhajú zlepšiť štruktúru web stránky. Týmto spôsobom nie je možné identifikovať vašu osobu priamo.

Cookie pre tretie strany

Tretím stranám slúžia cookie prostredníctvom tejto web stránky. Sú využívané k nasledujúcim účelom:

 • k inzercii na našej web stránke, sledujú, či sú tieto reklamy prezerané užívateľmi
 • kontrolujú, ako často sú vám ukazované jednotlivé reklamy
 • pomáhajú prispôsobiť obsah na mieru podľa vašich preferencií • sčítavajú počet anonymných návštevníkov stránky
 • zaisťujú bezpečnosť počas ukladania nákupu do nákupného košíka a počas uskutočňovania transakcií.

Technológia web beacon – webový maják

Niektoré z našich web stránok môžu obsahovať webový prezenčný signál, známy ako web beacon (niekedy tiež ako clear gif), ktorý nám umožňuje zistiť počet návštevníkov našich stránok. Web beacon zhromažďuje iba obmedzené množstvo informácií, medzi ktoré patria číslo cookie, čas a dátum, kedy ste stránku navštívili a popis stránky, na ktorej web beacon sídli. Na našich stránkach môžu byť tiež webové majáky umiestnené inzerentmi tretích strán. Tieto majáky neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľa, sú využívané iba k sledovaniu efektivity jednotlivých reklamných kampaní.

Povolenie a zakázanie cookie

Máte možnosť povoliť alebo zakázať cookie jednoduchou úpravou v nastaveniach vášho prehliadača. Ak však cookie zakážete, nebudete mať možnosť využívať všetky interaktívne prvky našej stránky. Ak si prajete byť vždy vopred upozornení na prijatie cookie na váš hard disk, riaďte sa nižšie uvedenými pokynm

Ak používate Netscape Navigator 3.0:

 

 • Choďte na menu 'Možnosti'
 • Kliknite na 'Sieťové nastavenia'
 • Kliknite na 'Protokoly'
 • Zaškrtnite možnosť, ktorá vyjadruje 'Upozorniť pred prijatím cookie'
 • Choďte do vašej zložky Netscape
 • Odstráňte všetky súbory s názvom 'cookies.txt', tým odstránite všetky cookie.

Pod Windows 95 môžete jednoducho vyhľadať súbory s názvom 'cookies.txt' z ponuky 'Štart' pod odkazom „Vyhľadať'“.

V Internet Explorer 3.0:

 

 • Choďte na menu 'Vyhľadať'
 • Kliknite na 'Možnosti'
 • Kliknite na 'Rozšírené hľadanie'
 • Zaškrtnite možnosť, ktorá vyjadruje 'Upozorniť pred prijatím cookie'
 • Choďte do adresára cookies
 • Odstráňte všetky súbory, ktoré sa tu nachádzajú, tým odstránite všetky cookies.

Keď odstránite tieto súbory, nebudú vo vašom počítači žiadne cookie a vždy budete upozornení, okamžite ako sa akákoľvek web stránka pokúsi poslať cookie do vášho systému. Potom sa môžete rozhodnúť, či túto cookie ´Povoliť´ alebo ´Zakázať´

Ak používate Netscape 4.0+:

 

 • Choďte na 'Editovať' v ponukovej lište (riadkové menu)
 • Kliknite na 'Nastavenia'
 • Kliknite na 'Rozšírené hľadanie'
 • Zaškrtnite možnosť, ktorá vyjadruje 'Upozorniť pred prijatím cookie'
 • Teraz choďte na ponuku 'Štart'
 • Kliknite na 'Nájsť'
 • Kliknite na 'Súbory a zložky '
 • Napíšte "cookies.txt" do poľa vyhľadávača, ktoré sa teraz objaví
 • Kliknite na 'Vyhľadať'
 • Hneď ako sa zobrazia výsledky vyhľadávania, pretiahnite všetky súbory zo zoznamu do ´Koša´, tým odstránite všetky cookie.
 • Teraz zavrite všetky okná a reštartujte Netscape

 

Keď odstránite tieto súbory, nebudú vo vašom počítači žiadne cookie a vždy budete upozornení, okamžite ako sa akákoľvek web stránka pokúsi poslať cookie do vášho systému. Potom sa môžete rozhodnúť, či túto cookie ´Povoliť´ alebo ´Zakázať´.

V Internet Explorer 4.0:

 

 • Choďte na menu 'Vyhľadať'
 • Kliknite na 'Možnosti Internetu'
 • Kliknite na 'Rozšírené hľadanie'
 • Zaškrtnite možnosť, ktorá vyjadruje 'Upozorniť pred prijatím cookie'
 • Choďte do adresára cookies
 • Odstráňte všetky súbory, ktoré sa tu nachádzajú, tým odstránite všetky cookie

 

Keď odstránite tieto súbory, nebudú vo vašom počítači žiadne cookie a vždy budete upozornení, okamžite ako sa akákoľvek web stránka pokúsi poslať cookie do vášho systému. Potom sa môžete rozhodnúť, či túto cookie ´Povoliť´ alebo ´Zakázať´.

V Internet Explorer 5.0+:

 

 • Choďte na menu 'Nástroje'
 • Kliknite na 'Možnosti Internetu'
 • Kliknite na ikonu 'Zabezpečenie'
 • Zvýraznite zónu 'Internet' (štandardný výber)
 • Zvoľte úroveň zabezpečenia 'Vysoká' pre túto zónu
 • Kliknite na 'OK'
 • Choďte do adresára cookie
 • Odstráňte všetky súbory, ktoré sa tu nachádzajú, tým odstránite všetky cookie

 

Keď odstránite tieto súbory, nebudú vo vašom počítači žiadne cookie a váš prehliadač naďalej nebude odosielať ani prijímať nové cookie.

Ak používate Netscape 6.0+:

 

 • Choďte na 'Editovať' v ponukovej lište (riadkové menu)
 • Kliknite na 'Nastavenia'
 • Kliknite na 'Rozšírené hľadanie'
 • Vyberte pole 'Cookies'
 • Zaškrtnite buď 'Upozorniť pred prijatím cookie' alebo 'Zakázať cookies'
 • Kliknite na 'OK'
 • Choďte na ponuku 'Štart'
 • Kliknite na 'Vyhľadať'
 • Kliknite na 'Súbory a zložky '
 • Napíšte "cookies.txt" do poľa vyhľadávača, ktoré sa teraz objaví
 • Kliknite na 'Nájsť'
 • Hneď ako sa objavia výsledky vyhľadávania, pretiahnite všetky súbory zo zoznamu do ´Koša´, tým odstránite všetky cookie.
 • Teraz zavrite všetky okná a reštartujte Netscape

 

Podľa toho, akú možnosť ste zvolili, budete naďalej upozornení na novú cookie alebo žiadne nové cookie nebudú z vášho počítača ani odosielané ani prijímané.

V Internet Explorer 6.0+:

 

 • Choďte na menu 'Nástroje' • Kliknite na 'Možnosti Internetu'
 • Kliknite na ikonu 'Ochrana súkromia'
 • Posuňte šípku tak, aby ste vybrali vami preferované nastavenie
 • Kliknite na 'OK'
 • Choďte do adresára cookie
 • Odstráňte všetky súbory, ktoré sa tu nachádzajú, tým odstránite všetky cookie

 

Keď odstránite tieto súbory, nebudú vo vašom počítači žiadne cookie a váš prehliadač naďalej nebude odosielať ani prijímať nové cookie.

Ak používate Netscape 7.0+:

 

 • Choďte na 'Editovať' v ponukovej lište (riadkové menu)
 • Kliknite na 'Nastavenia'
 • Kliknite na ' Ochrana súkromia & Zabezpečenie'
 • Vyberte pole 'Cookies'
 • Vyberte preferované nastavenie
 • Kliknite na 'OK'
 • Choďte na ponuku 'Štart'
 • Kliknite na 'Vyhľadať'
 • Kliknite na 'Súbory a zložky'
 • Napíšte "cookies.txt" do poľa vyhľadávače, ktoré sa teraz objaví
 • Kliknite na 'Nájsť'
 • Hneď ako sa objavia výsledky vyhľadávania, pretiahnite všetky súbory zo zoznamu do ´Koša´, tým odstránite všetky cookie.
 • Teraz zavrite všetky okná a reštartujte Netscape

 

Podľa toho, akú možnosť ste zvolili, budete naďalej upozornení na novú cookie alebo žiadne nové cookie nebudú z vášho počítača ani odosielané ani prijímané.

Odstrániť cookies

Akoukoľvek cookie, ktorá bola uložená do zložky cookie vo vašom prehliadači, môžete jednoducho odstrániť. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

 

 • Otvorte 'Windows Explorer'
 • Kliknite na ikonu „Vyhľadať' z panelu nástrojov“
 • Napíšte "cookie" do poľa vyhľadávača a vyhľadávajte medzi 'Súbormi a zložkami'
 • Vyberte 'Môj počítač' z menu 'Tento počítač'
 • Kliknite na 'Nájsť'
 • Dvakrát Kliknite na zložky, ktoré boli vyhľadané
 • 'Vyberte' všetky cookie súbory
 • Stlačte klávesu 'Delete' na klávesnici Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom zadajte voľbu "cookie" v záložke "Pomoc", kde sa dozviete, kde vo vašom počítači nájsť zložku cookie.

Ako môžem opraviť moje osobné údaje?

Niektoré web stránky Herbalife pracujú s registračnými stránkami, ktoré vám umožnia prezerať a aktualizovať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Kedykoľvek máte možnosť odmietnuť túto službu. V opačnom prípade, ak potrebujete opraviť vaše osobné údaje, ktoré ste niekedy poskytli Herbalife prostredníctvom web stránky, kontaktujte, prosím, vaše miestne Oddelenie pre služby distribútorom alebo sa pripojte na www.myherbalife.com a upravte vaše údaje online. Upozorňujeme, že za určitých okolností môže dôjsť k oneskoreniu pri spracovaní týchto zmien a nemusia sa preto vo všetkých systémoch Herbalife objaviť okamžite. Aktualizácie preto nemusia byť ihneď viditeľné.

Ako je to s Internetom a zabezpečením stránky?

Internet nie je bezpečný systém a každý by mal byť vždy obozretný pri poskytovaní informácií on-line. Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom web stránok Herbalife sú uchovávané v bezpečnom prostredí a nie sú prístupné k verejnému použitiu. V určitých prípadoch sú osobné údaje zašifrované s pomocou zodpovedajúcich bezpečnostných technológií predtým, než dôjde k uskutočneniu transakcie.

Čo sa stane, ak sa nebudem chcieť zaregistrovať?

Ak sa nebudete chcieť zaregistrovať alebo nebudete chcieť poskytnúť vaše osobné údaje, budete vo väčšine prípadov stále mať možnosť používať väčšinu web stránok Herbalife. Nebudete však mať prístup k tým sekciám, kde je vyžadovaná registrácia. I v prípade, že sa nezaregistrujete, budeme o vás zhromažďovať anonymné informácie, napríklad o spôsobe, akým používate našu web stránku. Tieto informácie vás nemôžu osobne identifikovať, ale môžu byť prospešné pre marketingové účely alebo zlepšenie našich služieb. Posledná aktualizácia 7. októbra 2005

sk-SK | 19.2.2018 23:17:48 | USSLCPRODWEB13 | MyHL | 20.2.2018 8:17:48 | 1.1.5.22410